Monday, December 3, 2007

u moet zich voorstellen...


Je ziet de beleidsmankers, experts, politici, publicisten, opiniemakers en anderen voorbijkomen bij buitenhof. En wat mij de laatste tijd opvalt is dat er een nieuw stopwoord in zwang is. Als er door de journalist gevraagd wordt naar de achtergrond van een bepaalde beslissing of beleidswijziging dan wordt steevast geantwoord met "u moet zich voorstellen dat....". Doet me denken aan het ombuigen van Lubbers. Wie heeft voorbeelden van dergelijke mode zinnen uit het verleden. Ik kan me namelijk van alles voorstellen, maar de realiteit wordt vaak zo ongelooflijk simplistisch voorgeschoteld. Welke cursusleider heeft dit begrip oorspronkelijk geïntroduceerd?

No comments: