Thursday, December 21, 2006

Democratisering

Als de Nederlandse burger het belang van ontwikkelingssamenwerking niet meer inziet dan kalft langzaam maar zeker de steun en het draagvlak voor ontwikkelingsprojecten af. Beroep doen op een normatieve visie is dan ook niet genoeg om deze aanzienlijke financiële offers van burgers te blijven vragen. Het feit dat de wereld zoveel geheimen heeft, dat er zoveel te ontdekken valt lijkt vaak volledig schuil te gaan achter stereotype beelden die we al zovaak gezien hebben. Het zal voor de toekomst van ontwikkelingssamenwerking dan ook gaan om de kracht, overtuiging en creativiteit van burgers. De burger zal achter zijn geraniums vandaan moeten komen. Een gift per bankgiro voor een ziek kind in Calcutta is niet meer voldoende. De aanwezigheid van migranten uit ontwikkelingslanden hier in Nederland, medeburgers, heeft ontwikkelingssamenwerking dichter bij huis gebracht. De voordeuren en de vensters moeten open. De tijd van navelstaren is voorbij, de burger heeft recht op ontmoeting met de wereld.

Het thema "democratisering" is een uitnodiging aan kamerleden om de democratiserende krachten waar zij uit putten bloot te leggen en in discussie te brengen. Dit debat kan dan aansluiten bij het rapport wat de WRR over het thema gepubliceerd heeft en wat zoveel stof deed opwaaien. Het debat hierover is nog nauwelijks gevoerd en interesseert veel burgers in Nederland. Over dit thema kunnen verschillende leden, aansluitend bij hun eigen achtergrond, publiceren in de media. De relatie tussen ontwikkeling en democratisering lijkt me een zeer vruchtbare. Het thema sluit aan bij de politieke realiteit in Nederland van dit moment en de toegenomen interesse voor religie in het algemeen.